Credeva tilbyr uavhengige og spesialiserte corporate finance tjenester med et særlig fokus på fusjoner, oppkjøp og salg av selskaper (M&A), men bistår også kunder i forbindelse med finansiering, restruktureringer, verdsettelser, transaksjonsforberedelse og mer. Vi kombinerer finansiell ekspertise, transaksjonserfaring og industriell innsikt for å skape verdier for våre kunder – alltid med et kompromissløst fokus på å finne den beste løsningen for kunden.

Vi har et høyt kvalifisert team med erfaring fra ledende meglerhus, private equity fond, family offices og industrielle virksomheter. Våre transaksjonsspesialister har omfattende transaksjonserfaring og kan tilføre verdi til enhver transaksjon på tvers av bransje og geografi basert på erfaring og nettverk fra et stort antall M&A-transaksjoner, børsnoteringer og egen- og fremmedkapitalemisjoner med en samlet transaksjonsverdi på mer enn NOK 100 milliarder gjennomført for ulike private og børsnoterte selskaper i en rekke ulike bransjer.

Credeva er en uavhengig rådgiver med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester. Vi opererer alltid i henhold til de høyeste etiske standarder og håndterer alle våre oppdrag med streng konfidensialitet.

 

 

Alminnelige Forretningsvilkår