Om oss


Credeva tilbyr uavhengig corporate finance rådgivning med fokus på transaksjoner som involverer norske og nordiske selskaper. Typiske kunder er selskaper, private equity fond, family offices, kommuner og profesjonelle investorer.

Virksomheten ble etablert i 2014 og drives gjennom de to operative selskapene Credeva Securities AS og Credeva Development AS ut fra våre kontorer i Oslo. Førstnevnte er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester og driver med tilrettelegging og finansiell rådgivning og er godkjent Euronext Growth-rådgiver av Oslo Børs, mens sistnevnte tilbyr corporate development tjenester og driver med transaksjonsforberedelse.

Mer informasjon om vår konsesjon fra Finanstilsynet finnes her.

 

Alminnelige Forretningsvilkår