Team


Vi har et høyt kvalifisert team med erfaring fra ledende meglerhus, private equity fond, family offices og industrielle virksomheter. Våre transaksjonsspesialister har omfattende transaksjonserfaring og kan tilføre verdi til enhver transaksjon på tvers av bransje og geografi basert på erfaring og nettverk fra et stort antall M&A-transaksjoner, børsnoteringer og egen- og fremmedkapitalemisjoner med en samlet transaksjonsverdi på mer enn NOK 100 milliarder gjennomført for ulike private og børsnoterte selskaper i en rekke ulike bransjer.


Kjetil B. Grønmyr | Managing Director

Kjetil har nærmere 20 års erfaring som corporate finance rådgiver. Han har vært rådgiver i forbindelse med et stort antall M&A-transaksjoner, emisjoner, børs-noteringer og andre rådgivningsoppdrag innen en rekke ulike bransjer. Før han grunnla Credeva I 2014 var han Direktør Corporate Finance i Sparebank 1 Markets hvor han var leder for offshore- og oljeservice-teamet i fire år og før dette var han Assisterende Direktør Corporate Finance i First Securities. Kjetil har en M.Sc. in Business (siv.øk.) fra BI og en M.Sc. in Finance fra EDHEC Business School i Frankrike.


Tore Høghaug | Corporate Finance

Tore har mer enn 30 års erfaring fra asset management, eiendom, handel i finansielle instrumenter og finans. Tore har tidligere vært senior rådgiver/partner i Zenith Fond AS, leder for OX Norge AS i Oslo, leder for investeringstjenester i Sandnes Sparebank i Oslo og Adm.dir. i Acta Asset Management blant andre posisjoner. Tore sitter også i styret i ulike eiendoms-selskaper. Tore har en M.Sc. i Business (siv.øk.) fra NHH.


Endre B. Grønmyr | Corporate Finance

Endre har bred erfaring fra M&A-rådgivning, venture kapital og private equity. Han har utstrakt M&A-erfaring fra både et eier- og rådgivningsperspektiv fra transaksjoner i flere europeiske land og innen en rekke bransjer med et spesielt fokus på IKT-bransjen. De siste årene har Endre etablert og ledet flere oppstartsselskaper. Før dette var han bl.a. Investment Manager i Kistefos, Director i EQT og Assistant Director i goetzpartners Corporate Finance i Tyskland. Endre har en M.Sc. i Business (siv.øk.) fra ESCP i Paris, Oxford og Berlin og snakker flere språk flytende, inkludert tysk, fransk og engelsk i tillegg til norsk.


Pål Reiulf Olsen | Corporate Finance | Styremedlem *

Pål har 30 års erfaring fra corporate finance og private equity. Han har vært rådgiver og prinsipal for et stort antall M&A-transaksjoner, børs-noteringer,  emisjoner og restruktureringer med et spesielt fokus på energibransjen. Pål har tidligere vært Senior Partner i HitecVision, Direktør Corporate Finance i  First Securities (tidligere Elcon Securities) og var leder for First sitt energisektorteam i mer enn ti år. Før dette var Pål sjefskontroller og leder for strategisk planlegging i Aker ASA, morselskapet i Aker Group. Pål har en M.Sc. i Business (siv.øk.) fra NHH og er stats-autorisert revisor.


Cecilie Lind | Compliance

Cecilie har 35 års erfaring fra finans-bransjen i Tyskland og Norge og har omfattende erfaring fra arbeid med compliance i ulike settinger. Cecilie har lang erfaring fra store systemer som SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regula-tivt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforv-alting og investerings-banker, samt omfattende erfaring som styremedlem i selskaper tilknyttet banker og investerings-selskaper.


Pål Brudvik | Styreleder *

Pål har omfattende erfaring med ulike transaksjoner, hoved-saklig innen eiendoms-og energisektoren. Pål er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hvor han også leder transaksjonsavdelingen ved Oslo-kontoret. Tidligere var han medgrûnder og partner i Castellar Corporate Finance, seniorrådigver I First Securities Corporate Finance og Advokat i advokat-firmaet BAHR. Pål er Cand.jur. fra Universitetet i Bergen og har en M.Sc. i Business (siv.øk.) fra NHH hvor han også har høyere avdelingseksamen i Finans.


Martin Hagen | Styremedlem *

Martin har omfattende ledererfaring og operativ erfaring fra meglerbransjen og kapitalmarkedet. Han var tidligere Adm. dir. i Sparebank 1 Markets og Adm. dir. i First Securities (tidligere Elcon Securities) i mange år og før dette jobbet han i Norske Skog, Sparebank ABC, Tofte Indstrier og Fiskeri-departementet. Martin har en M.Sc. i Business (siv.øk.) fra Høgskolan i Karlstad, Sverige.


* Medlem av styret i Credeva Securities AS

 

 

Alminnelige Forretningsvilkår